Biosciences קרא עוד

קרינת גאמה מהתפרצויות נובה

קרינה באנרגיה גבוהה מתפרצת בנובאיות ככל הנראה מאשר שליטה מאשר חריג ייצוג אמנותי של נובה קלאסית במערכת בינארית. © מרכז טיסת החלל Goddard של נאס"א / ש. זינגר ציין לקרוא בקול רם חריג או שלטון? נובה גרמה להפתעה בקרב אסטרונומים עם התפרצות קרני גאמא לפני מספר שנים. כעת מתברר: נובה הגמא-ריי אינה כה יוצאת דופן. שלושה פיצוצי כוכבים נוספים

קרא עוד